Met M-M-T kiest u voor een perfecte partner voor uw project →

Duurzaam inkoopbeleid

Bij M-M-T zijn we toegewijd aan het bevorderen van duurzaamheid in al onze activiteiten, inclusief onze inkooppraktijken. Met ons duurzaam inkoopbeleid streven we ernaar om een positieve sociale en milieu-impact te creëren in onze toeleveringsketen en bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Milieucriteria:

  • We geven de voorkeur aan leveranciers die aantoonbaar streven naar milieuvriendelijke producten en processen.
  • We moedigen, indien technisch en economisch haalbaar, het gebruik van duurzame materialen aan, zoals gerecycleerde of secundaire grondstoffen en materialen met een lage milieu-impact.
  • Leveranciers moeten voldoen aan alle toepasselijke milieunormen en voorschriften en zich inzetten voor continue verbetering van hun milieuprestaties.

Sociale Criteria:

  • We eisen dat onze leveranciers zich houden aan alle relevante arbeidsnormen en -wetten, inclusief eerlijke arbeidsomstandigheden, gelijke kansen en respect voor arbeidsrechten.
  • We verwachten dat leveranciers een veilige en gezonde werkomgeving bieden voor hun werknemers, en dat ze zich inzetten voor het welzijn van hun medewerkers.

Verbetering van Prestaties:

  • Bij niet-naleving van dit beleid, zal Altez de betreffende leverancier verzoeken om verbeteringsmaatregelen te treffen om aan de gestelde eisen te voldoen.
  • We zullen samenwerken met leveranciers om ondersteuning en begeleiding te bieden bij het verbeteren van hun prestaties op het gebied van duurzaamheid.
  • Als herhaalde niet-naleving optreedt, behouden we ons het recht voor om de zakelijke relatie met de leverancier te beëindigen.