Met M-M-T kiest u voor een perfecte partner voor uw project →

Klimaatbeleid

M-M-T erkent de urgentie van klimaatverandering en onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan wereldwijde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. M-M-T draagt bij tot de doelstelling van de Altez Constuction Group om zijn CO2-uitstoot jaarlijks te verminderen. Als onderdeel van onze toewijding aan duurzaamheid en milieubescherming, nemen we het volgende klimaatbeleid aan:

Meten van Broeikasgasemissies:

M-M-T zal een systematisch proces implementeren om de uitstoot van broeikasgassen die voortkomen uit onze activiteiten nauwkeurig te meten. Dit omvat directe emissies van onze faciliteiten, zoals CO2-uitstoot door productieprocessen, evenals indirecte emissies gerelateerd aan energieverbruik en transport.

Rapportage van Broeikasgasemissies:

M-M-T zal regelmatig rapporteren over onze broeikasgasemissies, inclusief de gebruikte methodologieën, gegevensbronnen en berekeningen. Deze rapportage zal transparantie bevorderen en stakeholders in staat stellen onze prestaties op het gebied van emissiereductie te evalueren en te volgen.

Vermindering van Broeikasgasemissies:

M-M-T zal proactief maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en onze koolstofvoetafdruk te verkleinen. Dit omvat investeringen in energie-efficiëntie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, het bevorderen van circulaire processen en het optimaliseren van transportroutes om emissies te minimaliseren.

Door dit beleid aan te nemen, bevestigt M-M-T haar toewijding aan het verminderen van broeikasgasemissies en het bevorderen van een koolstofarme toekomst. We erkennen dat het meten, rapporteren en verminderen van onze uitstoot essentieel is om klimaatverandering aan te pakken en een duurzame samenleving op te bouwen.

Dit beleid treedt onmiddellijk in werking na goedkeuring en zal regelmatig worden herzien en bijgewerkt indien nodig.